Ankündigung Slovakisch

Vitajte!
S prekladom najdôležitejších častí internetovej stránky Nemeckého kabaretného archívu by sa malo začať v roku 2018, v nasledujúcich riadkoch nájdete zatiaľ niekoľko stručných informácií:

Informácie o ochrane osobných údajov

Nemecký kabaretný archív
Dokumentačné centrum satiry v nemeckom jazyku

od roku 1961

 

Úloha

V popredí záujmu o zdokumentovanie je kabaret ako hravá forma satiry a jeho literárny, politický, filozofický a poetický obsah. Ústrednou úlohou Nemeckého kabaretného archívu je priebežné zhromažďovanie a vedecké zužitkovanie mnohorakých podôb kabaretu. 

Každý deň sa v archíve vypracúvajú odpovede na otázky používateľov z celého sveta. Archív slúži v prvom rade ako výskumné pracovisko i ako zdroj pre štúdie, dizertačné a záverečné práce v odboroch ako je literárna a divadelná veda, hudobná veda a medialistika, lingvistika, sociológia, kulturológia, politológia a komunikológia.
Výstavy archívu pravidelne putujú po celom Nemecku. Navštívili už aj Švajčiarsko, Rakúsko, Luxembursko, Izrael, Japonsko, Poľsko, Maďarsko i Austráliu. Šesťdielna edícia 100 ROKOV KABARETU bola otvorená v Akadémii umení v Berlíne. Z poverenia prezidenta Spolkovej rady vznikla pri príležitosti národného sviatku špeciálna výstava na tému „nemecko-nemeckých dejín v zrkadle politického kabaretu“ s názvom getrennt gespottet gemeinsam gelacht. 

Kultúrna nadácia

Jadro Nemeckého kabaretného archívu tvorí viac ako osemdesiat umelecko-dokumentárnych pozostalostí a materiálov k viac ako osemdesiatke tisícov mien z histórie kabaretu a jeho historických predchodcov. Archív založil Reinhard Hippen v roku 1961 v Mohuči, v roku 1989 prešla súkromná zbierka do majetku mesta Mohuč, spočiatku ako nesamostatná nadácia. Odvtedy sa z archívu pod vedením Jürgena Kesslera vyvinula kultúrna nadácia, ktorú podporujú viaceré verejné inštitúcie. Od roku 1999 sa mu dostáva národného uznania v podobe dotácií povereníčky Spolkovej vlády pre kultúru a médiá. V roku 2004 sa archív presťahoval v rámci Mohuča do historickej budovy sýpky nazývanej Proviant-Magazin. 

Bernburská zbierka

Druhým sídlom archívu je Bernburg an der Saale. Za podpory mesta Bernburg i spolkového zväzu sa tu v susedstve Eulenspiegelovej veže v areáli miestneho zámku od roku 2004 zhromažďujú a dokumentujú dejiny kabaretu Nemeckej demokratickej republiky.

Hviezdy satiry

Obidve sídla archívu pripomínajú v rámci muzeálnych expozícií veľké mená kabaretu 20. storočia a prezentujú trvalú výstavu Hviezdy satiry. V Mohuči je nesmrteľným osobnostiam kabaretu venovaný Chodník slávy medzi historickou budovou sýpky Proviant-Magazin a divadlom Forum, v Bernburgu je na zámku zriadená Sieň slávy.

Ďalšie informácie Vám poskytne:

DEUTSCHES KABARETTARCHIV
Proviant-Magazin
vchod: Neue Universitätsstraße 2,

55116 Mainz am Rhein
(+49 (0) 6131) 144730 Telefax 231675
Email: archiv@kabarett.de
Internet: www.kabarett.de
Otváracia doba: pondelok až štvrtok 9 až 16.30 hod., piatok do 14 hod.

 

DEUTSCHES KABARETTARCHIV
Zbierka v Bernburgu

Zámok Bernburg, Christianbau,
06406 Bernburg an der Saale
(+49 (0) 3471) Telefon 621754 Telefax 622271
Email: bernburg@kabarettarchiv.de
Internet: www.kabarettarchiv.de
Otváracia doba: Streda až piatok od 9 do 16 hod.

 

V roku 2018 si pripomíname 80. výročie ríšskeho pogromu, ku ktorému došlo v noci z 9. na 10. novembra, a ktorý je známy pod eufemistickým názvom „Krištáľová noc“. Taktiež uplynie 85 rokov od 10. mája 1933, dňa, kedy v  Berlíne a neskôr aj v iných mestách Nemecka došlo k masovému páleniu kníh. V Mainzi to bol 23. jún. Akú úlohu politicko-literárny kabaret v rokoch nacistickej krutovlády napriek situácii zohrával, opisuje Sebastian Haffner vo svojich posmrtne vydaných memoároch: „Príbeh jedného Nemca“:…….viac

 

Nech sa páči, vstúpte…

Verte, že keď ma navštívite v historickej budove sýpky v Mohuči, prekvapím Vás. Lebo ja som všetko iné, len nie klišé zaprášeného archívu. Napriek môjmu útlemu veku som, ak sa to tak dá povedať, klasikom. Dovolil som si rozprestrieť sa tu vo všetkej svojej muzeálnej elegancii na viac ako tisícke metrov štvorcových. A to len pre Vás! Veď mám koniec koncov dôležitú úlohu. V kultúrnom záujme verejnosti. Uchovávam tu kompletný žáner, takpovediac celú jednu svojbytnú umeleckú formu! Môj tvorca ma do knihy narodení zapísal ako Dokumentačné centrum satiry v nemeckom jazyku. Hneď po jeho príchode do Mohuča v roku 1961 ma hrdo nazval „Nemeckým kabaretným archívom“.
Moji zamestnanci a zamestnankyne sa odvtedy starajú o formy satiry po celom svete. Preto máme aj tak často návštevy zo zahraničia. Prednedávnom tu bola študentka z Moskvy, ktorá kvôli svojej dizertačnej práci hľadala materiály z dvadsiatych rokov, ba dokonca aj japonská profesorka, ktorú zaujímal kabaret v exile. Raz strávila jedna doktorandka z americkej univerzity v Yale v útrobách archívu deväť mesiacov, len aby sa dopátrala všetkého, čo súvisí s úlohou stredovekých muzikantov ako predchodcov politických pesničkárov. Pravidelne dostávame listy z celého sveta, ktoré svedčia o obrovskom záujme o moje poklady. A preto som od začiatku dvadsiateho prvého storočia mal možnosť otvoriť viac ako stošesťdesiat výstav. V siedmich európskych krajinách. Okrem iného vo Francúzsku. V dome Heinricha Heineho v medzinárodnom univerzitnom meste v Paríži: LE MONDE, UN CABARET! Les débuts du cabaret littéraire en Allemagne et en France. Nasledoval Montpellier, Toulouse, Lyon, Dijon… V nemecky hovoriacich krajinách sme s výstavou „100 ROKOV KABARETU“ putovali od porýnskeho mesta Alzey až po švajčiarsky Zürich. Táto výstava ukazuje veľkú časť toho, čo vo mne tkvie: Žáner! Podoby jeho stvárnenia.
Ich dejiny. Keď ide o mňa, ide o umelkyne a umelcov. Špeciálne aj o politicko-literárny kabaret ako o umenie, ktorého cieľom je demokracia a sloboda. Ide o jeho autorov. O ich životné príbehy. Nie zriedka to boli príbehy plné utrpenia. Ide o ich význam pre zainteresovaných ľudí všetkých období. Pre publikum obdobia Belle Époque. Za cisára. Medzi prevratom a cenzúrou. Medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Medzi demokraciou a diktatúrou, militarizmom a fašizmom. Ide o umenie prežiť. Vo vnútornom i vonkajšom exile. Medzi štýlmi a medzi stoličkami. Ide o našu kultúru. O jej premenu. O vzdelanosť. A samozrejme ide o smiech. Vtedy i dnes. Smiať sa zo seba a smiať sa z iných…….viac