Ankündigung Tschechisch

Vítejte!
Nejdůležitější stránky Německého archivu kabaretu by se měly začít překládat v roce 2018, tady najdete prozatím tyto krátké vysvětlivky:

Informace o ochraně osobních údajů

 

Deutsches Kabarettarchiv (Německý archiv kabaretu)
Dokumentační centrum německojazyčné satiry

Od roku 1961

Úkol

Kabaret jako hraná forma satiry, jeho literární, politický, filozofický a poetický obsah stojí v popředí dokumentačního zájmu, průběžné shromažďování a vědecké využití jeho rozmanitých projevů je centrálním úkolem Německého archivu kabaretu. 

Denně se zpracovávají dotazy, uživatelé pocházejí z celého světa. Archiv slouží v první řadě jako badatelské místo a zdroj studií, dizertací a písemných prací v oboru literárních a divadelních věd, mediálních a hudebních věd, lingvistiky, sociologie, komunikačních, kulturních a politických věd.
Výstavy archivu putují pravidelně po celém Německu. Byly ale dosud k vidění také ve Švýcarsku, Rakousku, Lucembursku, Izraeli, Japonsku, Polsku, Maďarsku a Austrálii. Šestidílná řada 100 JAHRE KABARETT (100 LET KABARETU) byla otevřena v Akademii umění v Berlíně. Z pověření spolkového prezidenta vznikla k příležitosti národního svátku zvláštní výstava k tématu ‘německo-německé dějiny v zrcadle politického kabaretu’: rozdělená ironie, společný smích.

Kulturní nadace

Přes osmdesát umělecky dokumentárních pozůstalostí a materiálů k více než osmdesáti tisícům jmen z dějin kabaretu a jeho historickým předchůdcům tvoří základ fondu Německého archivu kabaretu. Založena v roce 1961 Reinhardem Hippenem v Mohuči přešla tato soukromá sbírka v roce 1989 na Město Mohuč zprvu jako nesamostatná nadace. Od té doby se archiv pod vedením Jürgena Kesslera vyvinul do kulturní nadace zřizované několika veřejnoprávními subjekty, jako uznání národního zájmu od roku 1999 finančně podporován prostředky pověřence spolkové vlády pro kulturu a média. V roce 2004 došlo v Mohuči k přestěhování do historické budovy Proviant-Magazin. 

Bernburská sbírka (Bernburger Sammlung)

V druhé pobočce v městě Bernburg an der Saale se s podporou města a spolkové vlády v renesančním zámku (Christianbau) v sousedství Eulenspiegelovy věže od podzimu 2004 ve sbírkách dokumentují dějiny kabaretu NDR.

Hvězdy satiry

Oba archivy připomínají v rámci svého muzejního provedení velká jména kabaretu 20. století a představují ve stálých výstavách hvězdy satiry. Mohuč nechává tyto ‘nesmrtelné’ hvězdy kabaretu zářit mezi budovou Proviant-Magazin a divadlem Forum-Theater unterhaus ve „Walk of Fame“, Bernburg pak v „Hall of Fame“ v Bernburském zámku.

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na:

DEUTSCHES KABARETTARCHIV
Proviant-Magazin
Vstup: Neue Universitätsstraße 2,

55116 Mainz am Rhein
(+49 (0) 6131) 144730 Fax 231675
E-mail: archiv@kabarett.de
Internet: www.kabarett.de
Otevírací doby: pondělí až čtvrtek 9 až 16.30 hod., pátek do14 hod.

 

DEUTSCHES KABARETTARCHIV
Bernburger Sammlung (Bernburská sbírka)

Schloss Bernburg, Christianbau,
06406 Bernburg an der Saale
(+49 (0) 3471) Telefon 621754 Telefax 622271
E-mail: bernburg@kabarettarchiv.de
Internet: www.kabarett.de
Otevírací doby: pondělí až pátek od 9 do 16 hod.

 

V roce 2018 si připomínáme 80. výročí „Křišťálové noci“, jak byla noc na 10. listopad 1938 nepříhodně pojmenována. A 85 let uplynulo od 10. května 1933, dne, kdy v Berlíně a později i jinde hořely knihy; v Mohuči pak 23. června.
Co politicko-literární kabaret v letech nacistické moci a despotismu i přesto mohl být, popsal Sebastian Haffner ve svých vzpomínkách: „Příběh jednoho Němce“, zveřejněných po jeho smrti:…..vice

Podívejte se dovnitř…

Překvapím vás, když mě navštívíte v historických prostorách budovy Proviant- Magazin v Mohuči. Jsem všechno jiné než klišé zaprášeného archivu. I přes své mládí jsem klasik, když si to tak dovolím říci. Dovolím si se na ploše přes tisíc čtverečních metrů představit v téměř muzejní eleganci. Samozřejmě pro vás! Konec konců plním zakázku. V kulturním zájmu veřejnosti. Uschovávám kompletní žánr, takříkajíc vlastní zvláštní uměleckou formu. Můj stvořitel mě zapsal do pamětní knihy jako „Dokumentační centrum německojazyčné satiry“. Hned po svém příchodu do Mohuče v roce 1961 mě hrdě nazval „Německý archiv kabaretu“.

Mí spolupracovníci se od té doby zabývají formami a podobou satiry na celém světě. Proto nás tak často navštěvují mezinárodní hosté. Nedávno tady byla studentka z Moskvy, aby si vyhledala materiál z 20. let pro svou promoci a profesorka z Japonska se zase zajímala o kabaret v exilu. Jednou se zdržovala doktorandka z Yale-University po devět měsíců v útrobách archivu, aby přišla na stopu středověkého herce jako předchůdce politického písničkáře. Pravidelně dokazují písemné dotazy z celého světa, jak velký je zájem o mé poklady. Proto jsme mohl od začátku 21. století otevřít již přes 160 výstav. V sedmi evropských zemích. Mimo jiné i ve Francii, v Maison Heinrich Heine v Cité Universitaire Internationale de Paris: LE MONDE, UN CABARET! Les débuts du cabaret littéraire en Allemagne et en France. Následovaly Montpellier, Toulouse, Lyon, Dijon. V německy mluvících zemích jsme vystupovali s akcí „100 LET KABARETU“ od Alzey až po Curych. Do velké části představuje, co ve mně vězí: Žánr! Viz formy projevu.
Jejich dějiny. Jedná se mi o umělkyně a umělce. Speciálně také o politicky literární kabaret jako uměleckou formu zaměřenou na demokracii a svobodu. Jde o jeho autory. Jejich životní příběhy. Nezřídka to bylo také utrpení. Jde o jeho význam pro zajímající se lidi v průběhu všech časových událostí. Pro publikum v Belle Epoche. V době císařství. Mezi povstáním a cenzurou. Mezi první a druhou světovou válkou. Mezi demokracií a diktaturou, militarismem a fašismem. Jedná se o umění přežít. Ve vnitřním a ve vnějším exilu. Mezi styly a mezi židlemi. Jde o naši kulturu. O její změnu. O vzdělání. A samozřejmě jde o smích. Dnes i tehdy. Smích nad námi samými i nad jinými…..vice